123 Flash Menu Placeholder.AdventsSparken 2010-11-27 


Vi tackar alla Linedansare som kom när och fjärran till Adventssparken trots snöoväder och förgyllde dagen. Mycket dans och trevlig atmosfär.

Ett stort tack till alla Ni som ställde upp och jobbade i kassa, kök och städ. Utan Er hade det inte fungerat.

 

 

John.H.RobinssonMariestads LineDancersMr Big Dave


 

John H. Robinson aka Mr. Showcase

Mr. Big Dave!

 

 
WORKSHOPS

2010


RESULTAT

(2010)


VIDEOS

 

AdventsSparken presenteras av
Skara on Line och
Rednecks i Mariestad

Uppdaterat:
2010-11-28
 
 © AdventsSparken